Privacy statement

Terug naar webshop

De Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve (HC KNR) gaat zorgvuldig om met gegevens van haar donateurs en gebruikers van haar online producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve houdt zich in alle gevallen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat is de AVG?
De AVG is per 25 mei 2018 van kracht geworden. Organisaties (groot en klein) die op welke manier of in welke hoeveelheid dan ook persoonsgegevens opslaan en verwerken moeten op vanaf die datum aan de regels voldoen. De AVG is bedoeld om persoonlijke informatie van EU-inwoners te beschermen. Alle regels van de verordening zijn dan ook hetzelfde voor alle landen in de EU.

Verwerking persoonsgegevens
De Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. In het kader van de dienstverlening en verkoop via de webshop, deelname aan activiteiten, het aangaan van een donateurschap, het abonneren op een nieuwsbrief of het aangaan van een sponsorship of samenwerking.verzamelt de Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve persoonsgegevens.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de financiële administratie en de donateursadministratie en worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent de Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden.

De Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Cookies
De Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve kan op haar website gebruik maken van analytische cookies. Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van onze website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.

De Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zal de de Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve u hiervan op de hoogte stellen.

Terug naar webshop